Doelstelling

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel:
 2. Bevordering van kennisdeling, verbinden en ontmoeten
 3. Bewustwording van individuen, groepen, samenwerkingsverbanden en de inbreng van expertise uit persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling
 4. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 5. Door het initiëren van activiteiten in de eigen omgeving.
 6. Door het aangaan van projecten en activiteiten, die na een opstart zelfstandig kunnen voortbestaan.
 7. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

De stichting tracht haar doel te bekostigen uit

 1. opbrengsten van de activiteiten van de stichting;
 2. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 3. subsidies en bijdragen;
 4. revenuen van het vermogen; en
 5. eventuele andere baten.

Bestuurders:

 • Mw. M. Schrier, voorzitter
 • Dhr. R. Stolk, penningmeester
 • Mw. G. Klerck, secretaris
 • vacature, bestuurslid
 • vacature, bestuurslid

Alle bestuurders verrichten hun werk pro Deo en ontvangen geen geldelijke of andere materiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Shuttle-video

ANBI per 1-1-2017 RSIN/Fiscaal nummer: 851616410

ANBI publicatieplicht

Beleidsplan

Jaarverslag 2016 Sociale Winkel

Stichting Sociale Winkel
Middenweg 8
1703 RC Heerhugowaard

KvK Alkmaar 55227872
RSIN/fiscaal nummer 851616410

ANBI:  851616410 vanaf 1-1-2017

Email: info@socialewinkel.nl
Tel. 06-51234471
Rek  NL86 ABNA 0572 1980 35