Kinderen knutselden hun schoentjes en daar was plots een Piet met boot in het winkelcentrum. Ja leuk om dan een stukje mee ย te varen/lopen.